Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Tmi Brian Ramos (y-tunnus: 2802990-5), Raisio

Käyntiosoite: Vähäheikkiläntie 56, 20810 Turku

Yhteyshenkilö: Brian Ramos, puh. 040 4148889

Sähköposti: info@brianramos.fi

 

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Henkilötiedot ovat asiakkaan itsensä verkkokaupassa, meihin yhteyttä ottaessaan, tai tanssituntien yhteydessä antamiaan tietoja.

 

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

Asiakassuhteen hoitamiseen

Tilauksen toimitukseen ja käsittelyyn, sekä arkistointiin

Tilastollisiin tarkoituksiin

Markkinointitarkoituksiin

Täyttääksemme lakisääteisen velvollisuutemme kuten kirjanpitolain meille asettamat dokumentointivelvoitteet.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Asiakkaan ei ole välttämätöntä luovuttaa henkilötietojaan, mutta se rajaa palveluidemme käytettävyyttä.

 

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, jonka jälkeen ne poistetaan.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

 

Tietoturvallisuus

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin.

 

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja verkkomaksupalvelu yhteistyökumppanille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Voimme luovuttaa tarkkaa harkintaa käyttäen henkilötietoja Tmi Brian Ramosin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttämiseen on kohtuudella tarpeen lain, sääntelyn, tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi, petoksen, tai tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi. Tmi Brian Ramosin asiakkaidemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti.

 

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

Tarkistusoikeus

Oikaisuoikeus

Oikeus peruuttaa suostumus

Poisto-oikeus

 

Tietosuojaseloste laadittu 1.8.2021

Tietosuojaseloste - Verkkokaupan maksu- ja toimitusehdot